Info voor ouders

Praktische informatie voor ouders

Link naar ouderlogin

Login voor ouders


Soorten opvang

Wij bieden kinderdagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar oud,

en naschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar oud.


Het is bij ons mogelijk maximaal drie dagen per week opvang af te nemen.
Op de BSO is zowel een contract met vakantieopvang (49 weken) als een contract zonder vakantieopvang (40 weken) mogelijk. 


Fort Isabella
De Pompoen is sinds 1 september 2019 gevestigd aan de Reutsedijk 13 in Vught,

op het terrein van Fort Isabella. 


Openingstijden

Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 18:00.
Alle kinderen komen hele dagen, zodat er geen onrust is door groepswisselingen gedurende de dag.
De kinderen worden gebracht tussen 8:00 uur en 8:45 uur en worden opgehaald tussen 17:00 uur en 18:00 uur.


De BSO is geopend van maandag t/m donderdag van 14:00 uur tot 18:00.
Wij halen de kinderen van school op de Koningslinde en het Molenven (Vught). Kinderen van scholen zijn uiteraard van harte welkom, ouders dienen dan echter zelf voor vervoer te zorgen.

De BSO is tijdens de schoolvakanties geopend van 8:00 uur tot 18:00 uur. Er is dan een speciaal dagprogramma.

Wij zijn gesloten op de nationale feestdagen (tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, Hemelvaart  (twee dagen), Koningsdag, Bevrijdingsdag en tweede Kerstdag), twee weken in de zomervakantie en van 25 december t/m 1 januari.


Documenten

Pedagogisch beleidsplan De Pompoen

Inspectierapport KDV

Inspectierapport BSOKlachtenreglement

Kinderdagverblijf de Pompoen heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de aard van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Zij zijn te bereiken per e-mail: info@depompoenvught.nl Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.  

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies, bemiddeling en mediation  bij het Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. 

Kinderopvang De Pompoen

 

Adres: Reutsedijk 13, 5264PC Vught

E: info@depompoenvught.nl - T: 073-2020077
Bereikbaar op dinsdag t/m donderdag van 8:30u - 12:30u

Openingstijden KDV

 

Ma-Vr: 08.00-18.00u

Openingstijden BSO

Ma-Do: 14.00-18.00u