Waar staan we voor

Kinderdagverblijf

De PompoenWAAR WE VOOR STAAN

Kleinschalig


Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid, waar de lijnen kort zijn en er makkelijk een huiselijke en ontspannen sfeer kan ontstaan. Wij zien dit als beste basis voor natuurlijke ontwikkeling.

Duurzaamheid


We zijn ons er van bewust dat we allemaal deel zijn van een groter geheel. Vanuit een holistische visie kiezen we bewust voor duurzaamheid. Dit uit zich in onze pedagogische visie.

Natuur


We erkennen de kracht van de wilde natuur, waar eenieder volledig zichzelf mag zijn.

Wij lopen daarom elke ochtend met de kinderen de bossen in en vertoeven hier. Elke ochtend zien we wat de natuur met het kind doet…ont-spannen, waardoor eventueel frustratie en verdriet maar ook vreugde en enthousiasme loskomt. In de natuur is het kind vrij van invulling van buitenaf en gaat in zijn spel zijn eigen pad. Een gezonde eetlust en diepe middagontspanning is een natuurlijk gevolg.

Evenwicht


In ons dagelijks programma streven wij er naar balans aan te brengen tussen in- en ontspanning, tussen geleid en vrij spel en tussen binnen en buiten.

Opvoeden vanuit vrijheid


We geven kinderen de ruimte om op hun eigen wijze de wereld om zich heen te ontdekken en eigen te maken. Een kind dat de ruimte buiten zich kan invullen, heeft ook innerlijk ruimte om mee te bewegen met veranderingen.Dit vraagt van onze leidsters het kind te kunnen volgen met hierin de wijsheid in te kunnen springen op persoonlijke ontwikkelbehoeften.

Spelen


Een fantasierijke omgeving lokt spelen uit.Het is prachtig om een spelend kind gade te slaan. Het kind wat op zijn eigen wijze grip krijgt op de wereld om hem heen. Hoe meer het kind in staat is zelf zijn spel te kiezen, te creëren, hoe meer dit spel haar/hem ook daadwerkelijk kan ontwikkelen in precies datgene wat hij/zij nodig heeft. In de wereld waarin wij leven wordt enorm veel van buitenaf ingevuld (waaronder ook al het spel wat aangeboden wordt). Het is belangrijk om de basisbehoefte van het kind zelf ook ruimte te geven waardoor het zich in evenwicht kan ontwikkelen.

Slapen

Wij ervaren dat ontspannen, zeker op een kinderdagverblijf, essentieel is. De kinderen krijgen op de dag veel prikkels binnen. Wil het kind leren zijn eigen pad te gaan is het essentieel om steeds weer terug te kunnen, mogen keren naar datgene wat hij/zij voelt i.t.t. het ( vaak automatisch) volgen van de prikkels buiten hem.

Vanzelfsprekend dient er een goede verzorging en begeleiding van het kind te zijn door gekwalificeerd personeel in een veilige, kindvriendelijke omgeving.

Copyright  ©  All Rights Reserve